İlk Türk Devletlerinde Gücün Maddi Unsurları

İlk Türk Devletlerinde Gücün Maddi Unsurları

İlk Türk devletlerinde Orta Asya coğrafi özelliklerinin devlet yönetimi ve sosyal hayata olan etkisinin irdelendiği infovideo
qr
KANALI: Tarih