Seyreyle Güzel Kudret Mevla Neler Eyler( Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi )

Seyreyle Güzel Kudret Mevla Neler Eyler( Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi )

qr Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi Erzurum’da yetişmiş önemli şahsiyetlerden biri olan ve Erzurum halkı arasında “Efe Hazretleri” ya da kısaca “Efe” olarak bilinen Alvarlı Efe Hazretleri’nin adı, Muhammed olup mahlası ise Lütfi’dir. Alvarlı Efe Hazretleri, marifetullah deryasına dalmış, muhabbetullah bahçesinde seyran etmiş bir insan-ı kâmil olarak, yaşadığı yıllarda bir güneş gibi çevresini aydınlatıp ilim ve irfan ışıklarını neşrettiği gibi, geride bıraktığı menkıbeleriyle ve değerli eseri Hulâsatu’l-Hakâik ile bizleri de aydınlatmaya devam etmektedir. Adalet, merhamet,insaf gerektirir ehl-i imane Mürüvvet et kıyas-ı nefs ile zulmetme insane...
PAYLAŞ:

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.