bor

Bu kelimeyi aynı zamanda Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde de aradık.

bordomsu
 • Rengi bordoyu andıran, bordoya benzeyen, bordomtırak
börtü böcek
 • Çeşitli böcekler
borçlanış
 • Borçlanma işi
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir
 • `birden ödenemeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir` anlamında kullanılan bir söz
borçlanma
 • Borçlanmak işi, istikraz
borucu
 • Boru yapıp satan kimse
 • Boru montajında çalışan kimse
bordrolu
 • Bordrosu olan
bordalama
 • Bordalamak işi
borina
 • Dört köşe yelkenlerin yan yakalarına, alt tarafa doğru bağlanan halat
borani
 • Pirinçli, yumurtalı, yoğurtlu ıspanak vb. sebze yemeği
börtlemek
 • Kabarmak, şişmek
boru çiçeği
 • Çan çiçeği
 • Tatula
borda hattı
 • Donanma gemilerinin bir sırada ve paralel olarak gitmek için aldıkları durum
borda
 • Geminin veya kayığın yanı, alabanda karşıtı
borçlanmak
 • Karşılığını sonra vermek şartıyla birinden para veya bir şey almak, istikraz etmek
 • Manevi bir yükümlülük altına girmek
borsa kâğıdı
 • Borsada kayıtlı, alınıp satılan hisse senedi
bordomtırak
 • Bordomsu
borçlandırma
 • Borçlandırmak işi
bora gibi
 • çok sert, öfkeli, şiddetli
borik asit
 • Etkisi az, beyaz, sedef görünümde bir madde, asit borik
borsa acentesi
 • Müşteriden aldıkları alış ve satış emirlerini borsada yerine getirip karşılığında komisyon alan kimse veya kuruluş
borçlanabilme
 • Borçlanabilmek işi
börek açmak
 • börek yapmak için hamurdan ince yufkalar hazırlamak
borsa komisyoncusu
 • Borsa aracısı
börk
 • Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
borçluluk dengesi
 • Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş dış borç ve alacaklarını gösteren durum veya belge
borazan kuşu
 • Güney Amerika'da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş, agami
borçsuz
 • Borcu olmayan
bordalamak
 • İki deniz taşıtı birbirine yanaşmak
 • İki deniz taşıtı birbirine çarpmak
boru kabağı
 • Boğumsuz, boru gibi uzun su kabağı
borçluluk
 • Borçlu olma durumu
bordrosuz
 • Bordrosu olmayan
borda atışı
 • Savaş gemisinin bir tarafında bulunan bütün topların hedefi yok etmek amacıyla bir anda ateş etmesi
boruculuk
 • Borucunun yaptığı iş
boruk
 • Dağlarda yetişen, kokulu, süpürge ve yakacak olarak kullanılan bir tür ot
borsa cetveli
 • Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten
börttürmek
 • Börtme işi yaptırılmak
borçsuz harçsız
 • Hiç borçlanmadan, borca girmeden
borda fenerleri
 • Gemide bulundurulmak zorunda olan, sancakta yeşil, iskelede kırmızı ışık veren özel fenerler
börtme
 • Börtmek işi
boru mu bu?
 • `azımsanacak, küçümsenecek, önem verilmeyecek şey değil` anlamında kullanılan bir söz
börtmek
 • Az pişirmek, haşlamak
 • Kabarmak, şişmek
borçlandırabilme
 • Borçlandırabilmek işi
Bornova
 • İzmir iline bağlı ilçelerden biri
boralı
 • Yağmurlu, sert rüzgârlı ve soğuk havalı
borsa aracısı
 • Borsada kendi adını kullanarak kişi, kurum ve kuruluşlar hesabına alım satım yapan kimse, borsa komisyoncusu
borulu
 • Borusu olan
boru akımı
 • Boru kaplamasının açık yerlerinden boruya girerek boru üzerinden akım uygulanan noktaya doğru akan ve anot yatağından toprağa geçen pozitif elektirik
borda kaplaması
 • Geminin su kesimi üzerinde kalan levha
börekçi
 • Börek yapan veya satan kimse
borusuz
 • Borusu olmayan
börttürme
 • Börttürme işi
boraks
 • Yoğunlaşmış borik asitten türeyen sodyum tuzu
boru çiçeğigiller
 • Çan çiçeğigiller
Bornova misketi
 • Genellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yetişen, kokulu, beyaz renkli bir tür üzüm
börkenek
 • Geviş getiren hayvanların midelerinin ikinci bölümü
 • Yağmurdan veya soğuktan korunmak için giyilen ucu sivri boşluk, külah
borsa simsarlığı
 • Borsa simsarı olma durumu
borsa aracılığı
 • Borsa aracısı olma durumu
borçlandırmak
 • Borçlanmasına yol açmak, borçlu duruma getirmek
bordo
 • Mora çalan kırmızı renk, şarap tortusu rengi
 • Bu renkte olan
borsa üyesi
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa işlemlerinde aracılık yapmasına izin verilen kuruluş
borsa komiseri
 • Borsalarda günlük alım satım işlemlerini, fiyat dalgalanmalarını denetlemek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından atanan görevli
borçlanılma
 • Borçlanılmak işi
borsacılık
 • Borsacının yaptığı iş
borçlu ölmez, benzi sararır
 • `borç kişiyi öldürmez ancak hasta edecek kadar üzer` anlamında kullanılan bir söz
borsa işlemi
 • Müşteri talimatıyla hisse senedi, hazine bonosu, fon belgesi, poliçe vb. değerlerin aracı kuruluş tarafından alım satım ve devir işi
borsa
 • Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla değerli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşanların alım satım ve değişim amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer
borçlandırılabilme
 • Borçlandırılabilmek işi
boru yolu
 • Boru hattı
börtük
 • Haşlanarak veya ateşte biraz kızartılarak pişmiş olan
borçlandırış
 • Borçlandırma işi
bordür
 • Kaldırımların kenarlarında bulunan taşlar
 • Genellikle giyim kuşam malzemesindeki kenar süsü
 • Cilt kapağındaki kalın çizgiler
 • Banyo, tuvalet, mutfak vb. ıslak zeminlerde duvar döşemeleri arasına konan motifli bir fayans türü
boru bileziği
 • Soba borularının ek yerine geçirilen süslü çember
börülce
 • Fasulyeye benzer bir bitki (Vigna sinensis)
 • Bu bitkinin sebze olarak yararlanılan yeşil ürünü ve göbeği koyu benekli tohumu
börtülmek
 • Börtme işine konu olmak
borsacı
 • Değerli kâğıt, para ve tahvil üzerine borsa oyunu yapan kimse
boru askısı
 • Her tür borunun asılmasında kullanılan, lama demiri veya çelik çemberlerden yapılan askı
borçlanabilmek
 • Borçlanma ihtimali veya imkânı bulunmak
bordro
 • Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
borsa komisyonculuğu
 • Borsa komisyoncusu olma durumu
borçsuzluk
 • Borçsuz olma durumu, beraatizimmet
borçlandırılma
 • Borçlandırılmak işi
borazancılık
 • Borazancının yaptığı iş
borçlandırabilmek
 • Borçlandırma ihtimali veya imkânı bulunmak
borç çorbası
 • Pancar, lahana, et üzerine krema konularak yapılan bir sebze çorbası türü
börekçilik
 • Börekçinin yaptığı iş
borsa tahtası
 • Borsada alım satım fiyatlarının ilan edildiği pano
börtleme
 • Börtlemek işi
borazan
 • Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
 • Bu boruyu çalan kimse
borda zırhı
 • Savaş gemilerinde bordanın dayanıklılığını artıran özel kaplama
boru hattı
 • Doğal gaz arıtma ünitesinden alınan gazın, bir veya daha fazla dağıtım veya tüketim merkezine taşınması amacıyla tesis edilen boru şebekesi, boru yolu
 • Petrolü, çıktığı yerden başka yere akıtan boru tesisatı, boru yolu
boru paça
 • Genişliği diz bölümüyle aynı olan pantolon paçası
borasit
 • Sert billur veya yumuşak beyaz kütle durumunda bulunan magnezyum boratı
borazancı
 • Borazan çalan kimse
borsa oyunu
 • Borsada fiyatları düşürmeye veya yükseltmeye çalışarak havadan kazanç sağlama işi
borda ağı
 • Savaş gemilerinde korunmak için bordada bulunan ağ
bordada teslim
 • Yükün gemi bordasında veya bordadaki araca, gemiden teslim edilmesi
borsa komiserliği
 • Borsa komiseri olma durumu
borik
 • Bordan türeyen asit ve anhidrit
boran
 • Rüzgâr, şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı
borçlandırılabilmek
 • Borçlandırılma ihtimali veya imkânı bulunmak
borat
 • Bor asidi ile bir oksidin birleşmesinden oluşan tuz
borçlandırılmak
 • Borçlanmasına yol açılmak
börtülme
 • Börtülmek işi
borak
 • Bor (I)
borsa değeri
 • Borsada arz ve talebe göre oluşan fiyat
borsa simsarı
 • Müşteri ile borsa acenteleri arasında menkul değerlerin alım satımına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi
böreklik
 • Börek yapmaya elverişli olan, börek için ayrılmış olan
Borçka
 • Artvin iline bağlı ilçelerden biri
Bor
 • Niğde iline bağlı ilçelerden biri
boru kelepçesi
 • Boruyu duvara tespit etmekte kullanılan gereç
boru mengenesi
 • Kesme, diş açma vb. işlemler için borunun sıkıca bağlandığı alet
borikli
 • İçinde borik asit bulunan
borda botu
 • Bordanın temizlenip boyanmasında kullanılan küçük hizmet filikası
borazancıbaşı
 • Borazancıları yöneten kimse
 • bir topluluğun söyleyemediği sözleri söyleyen kimsesi
borçlanılmak
 • Borca girilmek, borç edilmek
bor
 • Atom numarası 5, atom ağırlığı 10,8, yoğunluğu 2,45 olan, tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan basit element (simgesi B)
borç harç etmek
 • sürekli borç almak
bornoz
 • Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
 • Kuzey Afrika'da Berberilerin giydikleri başlıklı, geniş, kısa kollu bir üstlük
boru ağı
 • Tesisatı oluşturan boruların bütünü
karavana borusu
 • Yemek vaktinin geldiğini bildiren boru sesi
su böreği
 • Fırına koymadan önce yufkaları suda haşlanan, katları arasına peynir, kıyma konarak hazırlanan bir börek türü
profil boru
 • Demircilerin korkuluk vb. şeylerin yapımında kullandıkları içi boş demir boru
bağlantı borusu
 • Katlardaki atık suları toplayıp kolona ileten boru
her gün baklava börek yense bıkılır
 • `hep aynı şeyle uğraşmak insana bıkkınlık verir` anlamında kullanılan bir söz
yağmur borusu
 • Binalarında çatılarında biriken yağmur suyunu kanalizasyona aktaran boru
müteselsil borç
 • Birden çok borçlunun, her birinin ayrı ayrı tamamından sorumlu bulundukları borç
alabora
 • Geminin yan yatması
 • Bir serenin yatay durumdan düşey duruma getirilmesi
 • Selamlamak için filika küreklerinin yukarıya kaldırılması
 • Balığı toplamak için dalyan ağının yukarıya alınması
komşu ekmeği komşuya borçtur
 • `komşunuz size bir ikramda bulunur, bir şey armağan ederse siz de ona ikramda bulunmalı, armağan vermelisiniz` anlamında kullanılan bir söz
asit borik
 • Borik asit
derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen
 • `derdi olmayan kimse önemsiz şeyleri kendisine dert edinerek söylenir, borcu olmayan kimse de evlenirken birçok şey satın almak zorunda kaldığı için borçlanır` anlamında kullanılan bir söz
peynirli börek
 • Maydanoz ve peynir karışımının yufkalar arasına serilmesiyle yapılan börek türü
çoban böreği
 • Haşlanmış patateslerin sütle püre durumuna getirilip doğranmış soğanla kavrulmasından sonra üzerine et suyu, kıyma ve nane eklenerek pişirilmesiyle hazırlanan börek
gül böreği
 • İçine peynir, kıyma veya patates konulan yufkanın suda ıslatıldıktan sonra gül biçimine getirilerek fırında pişirilmesiyle hazırlanan bir börek türü
yuf borusu
 • Boynuzdan yapılan bir boru türü, nefir
 • Kınama, üzüntü ve nefret
karborundum
 • Aşındırıcı madde olarak kullanılan silisyum karbürün ticaretteki adı
selam verdik, borçlu çıktık
 • `küçük bir ilgi gösterdik, üzerimize büyük bir iş yüklendik` anlamında kullanılan bir söz
taharet borusu
 • Alafranga tuvaletlerde temizlenmek için suyun akmasını sağlayan kıvrımlı boru
yem borusu
 • Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
 • Oyalayıcı, aldatıcı söz
aborda olmak
 • gemi bordasını tamamen vererek başka bir gemiye, iskeleye veya rıhtıma yanaşmak
 • bir kimseye veya bir şeye sokulmak, yanaşmak, yaslanmak
kalorifer borusu
 • Kalorifer ısısını ileten boru
pik boru
 • Kalın demir veya dökme boru
patlıcan böreği
 • Hafif pişirilmiş ve boylamasına iki veya üçe bölünmüş maydanoz, domates, yumurta ve kıyma karışımının eklenmesi ve fırında pişirilmesiyle yapılan bir yemek türü
çiğ börek
 • Çiğ kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılan börek
fincan böreği
 • Tepsiye serildikten sonra fincan ağzı biçiminde bir kalıpla yuvarlaklar kesilerek yapılan bir börek türü
laborant
 • Araştırmalarda, laboratuvar deneylerinde yardımcı olarak çalıştırılan kimse
konsolide borç
 • Kısa vadeli olarak planlanıp daha sonra orta veya uzun vadeli duruma çevrilen borç
u borusu
 • U harfi biçiminde yapılmış boru
ağa borç eder, uşak harç
 • `ağa para sıkıntısı içinde olup borç etse de uşak, bunu anlamaz ve bol harcamayı sürdürür` anlamında kullanılan bir söz
kol böreği
 • Bütün yufkanın içine kıyma, peynir, patates, ıspanak vb. konulup kol biçiminde sarılarak tepsiye döşenen ve fırında pişirilen bir börek türü
baklava börek
 • Bir başka şeyle karşılaştırıldığında çok kolay ve zevkli olan iş
arboretum
 • Ağaç parkı
Azrail'e bir can borcu olmak (veya kalmak)
 • nasıl olsa öleceğini kabul etmek
 • hiç kimseye borcu kalmamak, bütün borçlarından kurtulmak
bohça böreği
 • Bohça biçiminde katlanarak içine peynir, kıyma, patates vb. maddeler konarak yapılan bir börek türü
vatan borcu
 • Askerlik
Aborjin
 • Avustralya yerlisi
altüst böreği
 • Önce bir yüzü, sonra öbür yüzü kızartılarak pişirilen börek
yat borusu
 • Yatma saatini bildiren boru
laboratuvar
 • Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer
 • Dil laboratuvarı
paydos borusu çalmak
 • işi bırakma zamanının geldiğini boru sesi ile bildirmek
sultan böreği
 • Yufka aralarına hafifçe pişirilmiş kuşbaşı et, soğan ve dil peyniri katılarak fırında hazırlanan bir börek
ballı börek
 • Yufka, ceviz, tereyağı ve şeker ile yapılan bir börek türü
 • Kolay elde edilen
 • Getirisi çok olan
 • Çok tatlı, iştah artırıcı
nefesine güvenen borazancıbaşı olur
 • `başarabileceğine emin olanlar büyük işlere girişmelidir` anlamında kullanılan bir söz
kürk ile börk ile adam olunmaz
 • `kılık kıyafet, değeri olmayan kişiye değer kazandırmaz` anlamında kullanılan bir söz
puf böreği
 • Mayalı hamurdan elde edilen yufkanın arasına peynir veya kıyma konularak yapılan ve tavada kızartılan bir tür börek
fallop borusu
 • Fallop tüpü
dalgalı borçlar
 • Devletin bir bütçe dönemi içinde gelirlerin giderleri karşılamadığı zamanlarda sağlamış olduğu kısa vadeli krediler
karaborsa
 • Piyasada olmayan bir malın gizlice yüksek fiyatla alınıp satılması işi
Keçiborlu
 • Isparta iline bağlı ilçelerden biri
sidik borusu
 • Sidiği böbreklerin her birinden sidik torbasına akıtan bir çift kanal
nefes borusu
 • Soluk borusu
pis su borusu
 • İçinde pis su ve pisliklerin aktığı boru
arpacıya borç eden ahırını tez satar
 • `bir iş borçla sağlıklı bir biçimde yürütülemez` anlamında kullanılan bir söz
laborantlık
 • Laborantın işi veya mesleği
yüzü karışmak (veya allak bullak olmak veya alabora olmak)
 • can sıkıcı bir durum, yüzünden belli olmak
çağrılmayan yere çörekçiyle börekçi gider
 • `çağrılmadığın yere sakın gitme` anlamında kullanılan bir söz
dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya bayramda
 • `çıkarından başka bir şey düşünmeyen kimse ile ilişki kurma, seni nerede rahatsız edeceği belli olmaz` anlamında kullanılan bir söz
dünyaya yuf borusu öttürmek
 • ölmek
emzik borusu
 • Doğrudan doğruya sobaya takılan dirsek boru
ticaret borsası
 • Ticaret mallarının işlem gördüğü borsa
laboratuvar muayenesi
 • Bir hastalıkta tanının konması ve gereken tanının belirlenmesi amacıyla yapılan tahlil ve muayene
orospu böreği
 • El ayası büyüklüğünde hazırlanmış hamurun içine kıyma konarak tavada aceleyle pişirilen börek türü
tandır böreği
 • Tandırda pişirilen börek
dış borç
 • Devletin veya çeşitli kuruluşların dış ülkelerden kredi yoluyla sağladığı borç
su borusu
 • Suyu, su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
uçan kuşa borcu olmak
 • pek çok kişiye borçlu olmak
pötibör
 • Çifte fırınlanmış, tereyağlı, dikdörtgen biçiminde, kenarları tırtıklı bir bisküvi türü
muska böreği
 • İçine peynir, kıyma vb. konularak üçgen biçiminde katlanan bir börek türü
kuşa kafes lazım, boruya nefes
 • `bir şeyden yararlanmak için kullanılacak araç, onun niteliğine uygun olmalıdır` anlamında kullanılan bir söz
güvenlik borusu
 • Buharlı tesisatta basıncın belirli bir değerin üstüne çıkmasını önleyen U biçimli boru
baş kırılır (veya yarılır) fes (veya börk) içinde, kol kırılır yen (veya kürk) içinde
 • `aile içindeki, arkadaşlar arasındaki uyuşmazlıklar yabancılara duyurulmamalıdır` anlamında kullanılan bir söz
hayatını (birine) borçlu olmak
 • biri tarafından ölümden kurtarılmış olmak
 • birinin yaşamı bir başkasının desteği ile sağlanmış olmak
Allah'a bir can borcu var
 • `Allah'a vereceği canından başka hiç kimseye bir borcu yok` anlamında kullanılan bir söz
sac böreği
 • Mayalanmış hamurun yufka hâlinde açılıp içine kıyma, ıspanak, kavrulmuş soğan vb. malzeme konulmasıyla yapılan ve sacda pişirilen bir börek türü
siborgiyum
 • Atom numarası 106, atom ağırlığı 266 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen, kaliforniyum ile oksijen ve kaliforniyum ile neon atomlarının reaksiyonu sonucu elde edilen yapay bir element (simgesi Sg)
kalk borusu
 • Bir kıtayı veya bir gemideki tayfaları uyandırmak için belirli saatte boru ile verilen işaret
kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü
 • `başkalarının gereksemelerine çare bulan kişi, bunlara benzeyen kendi ihtiyaçlarını savsaklar` anlamında kullanılan bir söz
geçti Bor'un pazarı (sür eşeğini Niğde'ye)
 • `artık iş işten geçti` anlamında kullanılan bir söz
acemborusu
 • Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams)
ti borusu
 • Ti işareti veren boru
can borcunu ödemek
 • ölmek
sigara böreği
 • Yufka arasına peynir veya kıyma koyduktan sonra sigara gibi sarılıp tavada kızartılan börek
dil laboratuvarı
 • Yabancı dil öğretiminde, kayıtlı dil malzemesiyle ders yapılan yer
 • Ses bilimi çalışmalarında seslerin elektronik araçlarla incelenip değerlendirildiği yer
soluk borusu
 • Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru, nefes borusu
ıspanaklı börek
 • Haşlanan ıspanağın suyu süzüldükten sonra yağ, soğan ve salçayla karıştırılıp hamurun içine konulmasıyla hazırlanan ve pişirilen börek
kılcal boru
 • Araştırma ve deneylerde kullanılan çok ince boru
tava böreği
 • Yufkanın içine peynir, maydonoz vb. konularak tavada pişirilen bir börek türü
maaş bordrosu
 • Çalışanların bir aylık hizmet bedelini, vergi matrahını ve kesintileri ile aylık net ücretini gösteren cetvel
dış borçlanma
 • Devletin veya çeşitli kuruluşların yurt dışındaki kuruluşlardan borç alma işi
yemek borusu
 • Besinleri ağızdan mideye ulaştıran, kasla çevrili, içi mukoza ile kaplı kanal
 • Yemek vaktini bildirmek için çalınan boru
iç borç
 • Devletin veya çeşitli kuruluşların yurt içinde piyasaya sürdüğü tahvil, bono vb. ile aldığı borç
gönül borcu
 • Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
talaş böreği
 • İçine pişirilmiş kuşbaşı et ve sebze konularak hazırlanan bir börek türü, talaş kebabı
kaliborit
 • Hidratlı doğal sodyum ve magnezyum boratı
kıymalı börek
 • Soğan ve çeşitli baharatlar katılmasıyla hazırlanan kavrulmuş kıymanın iç olarak kullanıldığı börek türü
boyun borcu
 • Yapılması gereken ödev, vecibe
iç borçlanma
 • Devletin veya çeşitli kuruluşların yurt içinde piyasaya tahvil, bono vb. sürerek borç alma işi
östaki borusu
 • Burun boşluğu ile orta kulağı birleştiren boru biçimindeki yol, östaki tüpü, östaki
Tatar böreği
 • Haşlanmış yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılıp üzerine kızgın yağ gezdirilmesiyle yapılan yemek
gönül borçlusu
 • Minnettar
yağma Hasan'ın böreği
 • `hakkı olan veya olmayan herkesin yararlandığı kaynak` anlamında kullanılan bir söz
Uluborlu
 • Isparta iline bağlı ilçelerden biri
plastik boru
 • Plastikten yapılan boru
karaborsacı
 • Karaborsacılık yapan kimse
bayramda borç ödeyene ramazan ağır gelir
 • `vadesi yaklaşan bir borcu ödemek zorunda olan kimseye günler çok çabuk geçer` anlamında kullanılan bir söz
bin tasa (veya merak) bir borç ödemez
 • `borçlu ne denli üzülürse üzülsün borç sıkıntısından kurtulamaz` anlamında kullanılan bir söz
karaborsacılık
 • Karaborsacı olma durumu
namus borcu
 • Mutlaka yerine getirilmesi, ödenmesi gereken görev, borç
ölüm ölüm de hırlamaya ne borcum var?
 • `sıkıntı, üzüntü, keder, dert veya yoksulluk çekmektense ölüm daha iyidir` anlamında kullanılan bir söz

Bekleyiniz