Uluslararası Sınavlar

Bu bölümde ülkemizde de uygulanan PISA ve TIMMS sınavları ile ilgili genel bilgiler, bültenler, uygulanmış sınavların ülke raporları, açıklanan sorular ve soru çözümleri yer almaktadır.


PISA – Programme for International Student Assessment:


Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır. Bu sınav ile öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri, günlük yaşamda kullanma becerileri ölçülmektir.

TIMSS- Trends in International Mathematics and Science Study:


Açılımı “Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması” olan TIMMS öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA’nın bir projesidir. Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmasıdır.