Devrilmeyen Çubuk (Kuvvet - Hareket)

Devrilmeyen Çubuk (Kuvvet - Hareket)

Sabit bir nokta ya da eksen etrafında dönen katı bir cismin üzerindeki her noktaya etkiyen kuvvet ve bu noktaların çizgisel hız ve ivmeleri farklıdır, fakat bu noktaların açısal hız ve açısal ivmeleri aynıdır. Bu nedenle dönen katı bir cisim açısal ivme, açısal hız ve net tork ile tanımlanır. Açısal ivme tork ve eylemsizlik momentine bağlıdır. Teğetsel ivme ise uzunluk ile açısal ivmeye bağlıdır. Örneğin bir kulenin yıkılışında devrilişini bir bütün olarak görmeyiz. Kule bir noktadan kırılır ve uç kısmı daha kısa sürede yere ulaşır. Bunun nedeni kulenin en ucunda teğetsel ivme değerinin yerçekimi ivmesinden büyük olmasıdır. Deneyde ise çubuklara farklı noktalardan kütlelerin yerleştirilmesiyle eylemsizlik momenti değiştirilir. Dolayısıyla açısal ve teğetsel ivme değişir.
qr
İNDİR:
KANALI: Deneyler
PAYLAŞ: