Masal, Fabl (Öykünce)

Masal, Fabl (Öykünce)

Bu video materyalinde, masalın ve fabllın ne olduğu ve diğer anlatı türlerinden farkının ne olduğu anlatılmıştır.

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.