Emeviler ve Abbasiler

Emeviler ve Abbasiler

EMEVİLER - 661 yılında Muaviye tarafından Şam merkez olmak üzere kuruldu. Emevilerin İslam Dünyasında Yaptıkları Yenilikler: 1-Hilafeti saltanat haline getirdiler. 2-Arap olmayanlara kötü davranarak Arap ırkçılığını başlattılar. 3-İslam Devleti’nin gerçek anlamda kurulmasını sağladılar. 4-İslam Devleti en geniş sınırlarına Emeviler döneminde ulaşmıştır. - Türkler Emevilerin Arap olmayanlara kötü davranması nedeniyle Müslüman olmadılar. Emevi Devleti’nin Yıkılış Sebepleri: 1-Önemli görevlere Emevi soyundan olanları getirmeleri 2-Arap olmayan Müslümanlara değer vermemeleri 3-Fetihlerin durması 4-Emevi ailesi arasındaki geçimsizlik -Emevi ailesi Abbasiler tarafından yok edilmiştir. ABBASİLER: - 750 yılında Emevileri yıkarak, Ebu’l-Abbas Abdullah tarafından Bağdat başkent olmak üzere kuruldu. - Abbasiler Emevilerin aksine ırk ayrımı yapmadılar. Bu dönemde birçok Türk Abbasilerde önemli görevlere geldi. - Abbasiler bilime önem verdiler. Harezmi gibi birçok bilgin bu dönemde yetişti. - Abbasiler Türk askerleri ve aileleri için “Samarra” Şehrini kurdular. Türklerin Müslüman Olmaları: - Araplarla Çinliler arasında yapılan “Talas Savaşı”nda Türkler Arapları desteklemişlerdir. Araplar savaşı kazanmıştır. - Bu savaştan sonra Türkler İslamiyet’e geçmeye başladı.
qr
İNDİR:
KANALI: Tarih
PAYLAŞ: