Kütlelerin Yaptığına Bak (Kuvvet - Hareket)

Kütlelerin Yaptığına Bak (Kuvvet - Hareket)

Sabit bir eksen etrafında dönme hareketi yapan bir cismin durmaya ya da durgunken harekete geçmeye karşı gösterdiği dirence eylemsizlik momenti denir. Eylemsizlik momenti sistemin toplam kütlesi ile, dönme eksenine olan uzaklıkla doğru orantılıdır. Deneyde kütlelerin dönme noktasına olan uzaklıkları artttrıldığında, eylemsizlik momenti artar, dolayısıyla bu sistem hareket ettirildiğinde durdurmak zor olur. Ancak kütlelerin dönme noktasına olan uzaklıkları azaltılırsa, eylemsizlik momenti azalır ve hareket eden sistemi durdurmak daha kolay olur.
qr
İNDİR:
KANALI: Deneyler
PAYLAŞ: