Artan, Azalan ve Sabit Fonksiyonlar

Artan, Azalan ve Sabit Fonksiyonlar

Verilen bir fonksiyonun artan, azalan ve sabit olması örneklerle açıklanmış olup, verilen bir fonksiyonun artan, azalan veya sabit olduğu aralıklarla belirlemiştir.Kalp atışlarının grafiksel gösterimini incelediğimizde; kalp atışının belli bölgelerde arttığını belli bölgelerde azaldığını ve belli bölgelerde sabit kaldığını görürüz.Gördüğünüz üzere kalp atışı I nolu bölgelerde artar, II nolu bölgelerde azalır ve III nolu bölgelerde de sabit kalır.Bu grafik aslında matematikte bir fonksiyon grafiği oluşturmaktadır. Bu fonksiyon grafiğinin bir önceki gibi yorumlarsak I. bölgede fonksiyonun arttığını, II. bölgede fonksiyonun azaldığını ve III. bölgede de sabit kaldığını söyleyebiliriz.
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: