Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi

Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi

a/b ve c/d birer rasyonel sayı olmak üzere a/b.c/d = c/d.a/b olduğundan rasyonel sayılarda çarpma işleminin değişme özelliği vardır. a/b bir rasyonel sayı olmak üzere 0.a/b = a/b.0 = 0 olduğundan rasyonel sayılarda çarpma işleminin yutan elemanı 0 (sıfır)’dır. a/b bir rasyonel sayı olmak üzere 1.a/b = a/b.1 = a/b olduğundan rasyonel sayılarda çarpma işleminin etkisiz elemanı 1 (bir)’dir. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin birleşme özelliği, toplama veya çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Çarpımları 1 olan iki rasyonel sayı çarpma işlemine göre birbirinin tersidir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi

Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi

Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi