İstatistiğe Giriş: Aritmetik Ortalama, Medyan ve Tepedeğer (Mod)

İstatistiğe Giriş: Aritmetik Ortalama, Medyan ve Tepedeğer (Mod)

Olasılık ve istatistik - Merkezi Eğilim Ölçüleri
qr
KANALI: Khan Akademi
PAYLAŞ: