Dünya Dili Türkçe

Dünya Dili Türkçe

Efsaneye göre, bundan uzun yıllar önce Bâbil kentinde yaşayan insanlar vardı. Fakat bir süre sonra bu insanlar, Tanrı’nın koyduğu kurallara karşı çıktılar. Toplumsal ahlak kuralları çiğnendi, toplumun düzeni bozuldu. Artık hiçbir şey, onları durduramazdı. Tanrı, onlara verilecek en büyük cezayı verdi: Anlaşılamama cezası Ve cezanın ismi: Babil İnsanlar, kelime anlamı “karıştırmak” olan Babil isimli kulede her biri birbirinden farklı diller konuştular, kimse kimseyi anlamadı ve derdini anlatamadı. Bu efsane bize gösterir ki dil, insanlığın anahtarıdır. Diller nasıl oluşur? Bir görüşe göre, tüm dünya dilleri, tek bir dilden türemiştir. Bazı dil bilimciler ise dillerin tabiattaki sesleri taklitten doğduğunu savunmaktadır. Bu görüşlerin sayısı oldukça fazla. Fakat bugün, 21. yüzyılda dillerin oluşumuna yönelik kesin bir yargı bulunmuyor. Ve insanın aklına şu ifade geliyor: “Ne olurdu insanoğlu, inkâr edilemez bir açıklıkla gerçeği bilebilseydi.” Günümüzde yaklaşık 4 000 dilin olduğu biliniyor. Bu sayıyı 6 000’e kadar çıkaran dil bilimciler bulunmakta. Bununla birlikte kavim sayısı kadar dil olduğu düşünüldüğünde bugün, tam bir sayı belirlemek çok zor. Kesin olan nokta şu: Dil, isterse efsanedeki gibi bir Babil Kulesi’nden çıkmış olsun, ister tek bir dilden türesin, isterse doğadan hareketle oluşturulsun. Tüm diller, belirli karşılaşmalar sonucu birbiriyle etkileşime girmiş ve ses sistemi, yapı, söz dizimi bakımından benzerliklerine göre gruplara ayrılmıştır. Dil akrabalığı, dillerin, ses dizgesi, biçim, yapı, söz dizimi bakımından kesinliği ortaya çıkan ilişkileri, yakınlıkları sonucunda beliren bağlılıklardır. Dil akrabalığını ortaya çıkaran ilişkiler arasında özellikle biçim ve yapı yakınlıkları önemlidir. Bugün yaşayan dilleri tekrar bir Babil Kulesi’ne döndürmemek ise dilin kullanıcılarına bağlıdır.
qr
İNDİR:
KANALI: Dil ve Anlatım
PAYLAŞ: