Katılarda Basınç

Katılarda Basınç

Katı maddeler ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeylere kuvvet uygular. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Basınç, kuvvet ile doğru orantılıdır. Kuvvet arttıkça basınç artar, kuvvet azaldıkça basınç azalır. Basınç, yüzey alanı ile ters orantılıdır. Kuvvet uygulanan yüzeyin alanı küçüldüğünde meydana gelen basınç artar, yüzey alanı büyüdüğünde basınç azalır. Katılar, üzerine uygulanan kuvvetin şiddetini ve yönünü değiştirmeden aynen iletir. Basınç ise yüzeye bağlı olarak değişir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Katılarda Basınç

Katılarda Basınç

Katılarda Basınç