Türkiye'nin Su Varlığı

Türkiye'nin Su Varlığı

Su,Dünya yüzeyinin üçte ikisini, insan vücudunun ise yüzde atmışını oluşturan madde. Canlı yaşamının ve etkinliklerinin temelinde hep su vardır. Tarih boyunca büyük medeniyetlerin iklimin elverişli olduğu Fırat, Dicle, İndus, ve Ganj gibi akarsu çevrelerinde kurulması da bu sebepledir. Günümüzde dahi insanlar yerleşim alanlarını ya da sanayi tesislerinin kurulacağı alanları seçerken su olanaklarını mutlaka dikkate alır ve almak zorundadır. Ülkemiz su kaynakları yönünden oldukça zengin bir ülkedir. Üç tarafının denizlerle çevrili olması, iklim çeşitliliği ve yer şekillerinin farklılığı su kaynaklarının zenginliğini oluşturan temel nedenlerdir. Denizler. Dünyadaki su kaynaklarının yüzde 97’sini oluşturan tuzlu suların bir bölümü. Üç tarafımızı saran denizler hem iklim koşullarımız üzerinde hem de turizm, taşımacılık ve balıkçılık gibi ekonomik faaliyetler üzerinde doğrudan etkili olur. Çevremizdeki denizlerin tuzluluk değerleri enleme bağlı olarak binde 39 ile Akdeniz’de en fazla iken binde 18 ile Karadeniz’de en azdır. Bu durum denizlerdeki canlı çeşitliğini de etkiler.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: