Çanakkale Ticaret Borsası İlkokulu 1-C Sınıfı Masallarla Kodlama Projesi Kırmızı Başlıklı Kız Masalı Uygulaması

Çanakkale Ticaret Borsası İlkokulu 1-C Sınıfı Masallarla Kodlama Projesi Kırmızı Başlıklı Kız Masalı Uygulaması

Çocukların analitik düşünme becerilerinin artması, farklı bakış açıları edinmeleri gibi özelliklerini geliştirebilmeleri açısından kodlama öğrenmeleri büyük önem taşımaktadır. Literatür taramalarında erken yaş dönemlerine uygun kodlama çalışmalarının yeterli olmadığı ve verilen kodlama eğitimlerinin de dijital ortamlarda verildiğini gözlemlenmektedir. İlimizde bu ihtiyacı karşılamak adına Çanakkale Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, hem öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerinin gelişmesine destek olacak hem de kodlama eğitimine farklı bir bakış acısı getirerek dijital ortam olmadan öğrencilerin bu becerileri kazanmalarını sağlayacak "Masallarla Kodlama Projesi" hayata geçirilmiştir.
qr
KANALI: Kodlama
PAYLAŞ: