Çok Partili Demokratik Hayat

Çok Partili Demokratik Hayat

23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de siyasi partiler yoktur. Bütün vekiller Misak-ı Milliyi gerçekleştirme fikri etrafında birleşmişti. İlk anayasa hazırlanırken; mecliste Tesanüt, İstiklal, Islahat ve Halk Zümresi gibi gruplar oluştu. Mustafa Kemal bu zor durumun aşılabilmesi için meclis de 1. Grup da denilen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nu kurdu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu, 9 Eylül 1923’de Halk Fırkası’na dönüştü. Mustafa Kemal, gerçekleştirmeyi düşündüğü inkılâpları parti programına koymuş ve bu partiyi her hangi bir toplumsal sınıfın değil; bütün halkın partisi yapmaya çalışmıştır. Mustafa Kemal bu şekilde inkılâpları halka mal etmek istiyordu. • Tek Parti Sistemi, hükümetin denetlenmesini ve eleştirilmesini güçlendirmekteydi. Bu yüzden halkın istek ve şikâyetlerinin meclise daha iyi yansıması için çok partili hayat denendi. İlk olarak 17 Kasım 1924’de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Adnan Adıvar partinin ileri gelenleridir. Daha sonrada 12 Ağustos 1930 da Serbest Cumhuriyet Fırkasını Ali Fethi Okyar tarafından Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Ancak her iki partide daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı kapatılmıştır. Halkın istek ve şikayetlerinin meclise daha iyi yansıması için çok partili hayat denendi. Fakat gerek halkın buna hazır olmadığından gerekse inkılaplar tam olarak oturmadığından dolayı çok partili hayatın uygulanması sonraya bırakıldı.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Çok Partili Demokratik Hayat

Çok Partili Demokratik Hayat

Çok Partili Demokratik Hayat