Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu- Cumhuriyet Edebiyatı İlk Ünite

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu- Cumhuriyet Edebiyatı İlk Ünite

12. sınıf 1. Ünite konusu olan cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumu animasyonla anlatılmıştır. Cumhuriyet edebiyatının başlangıcı Osmanlı'nın son dönemiyle bağlantılı olarak canlandırılmıştır. Osmanlı'da isyanlar, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı doğrultusunda Cumhuriyet devrimlerini ve zorlukları anlatan eserlerin genel bir çerçevesi sunulmuştur. İlk ünitede "Cumhuriyet döneminin siyasi, sosyal ve fikrî temellerini açıklama" kazanımı için Osmanlı'nın son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri anlatılmıştır. "Cumhuriyet Döneminde memleket edebiyatı zevkinin nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini açıklama" ve "Anadolu coğrafyası ve insanının edebî eserlerde nasıl ve niçin ele alındığını açıklama" kazanımları da dahil edilmiştir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: