Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü

Polinom terimi ile yeni tanışmış olsak da aslında bize yabancı bir kavram değildir. Polinomlar özel tipte fonksiyonlardır. Polinomların çözümü de fonksiyonların çözümü gibidir. Çözüm yöntemleri polinomların derecesine göre belirlenir. Peki, çözüm yöntemleri nasıl ortaya çıkmıştır, nasıl geliştirilmiştir?Mısır ve Babil medeniyetlerinde bilim son derece gelişmiştir. Dönemlerinin en zengin arşivlerine sahip olan bu iki medeniyet matematiksel hesaplamalarda da dönemlerine göre ileri teknikler kullanmıştır. Mısırlılar ve Babilliler birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözümü ile ilgili yöntemler geliştirmiştir. Babilliler kök kavramını kullanarak ikinci dereceden polinomları çözmüştür.Çin’de bu alandaki gelişmelerin ne zaman başladığını söylemek oldukça zordur. Denklem çözümü için deneme yanılma yöntemi kullandıkları ve çok sayıda cebirsel formül geliştirmiş oldukları bilinmektedir. Yunanistan’da ise denklemlerin çözüm yöntemleri geometriksel olduğundan zordu. Euclid (Öklit) ikinci dereceden polinom denklemlerini, geometrik çizimlerle çözme yöntemlerini geliştirmiştir. Denklem çözüm yöntemlerinin gelişmesinde Türk, Acem ve Arap matematikçilerin de büyük katkıları olmuştur. Harezmi, Ebu Kamil, Ömer Hayyam ve Gıyaseddin Cemşid bunlardan ilk akla gelenlerdir. Bu ünlü matematikçilerin eserleri Rönesansla birlikte Avrupa’daki gelişmelere büyük katkı sağlamıştır.Ömer Hayyam, 3. dereceden polinom denklemlerini parabol ve çemberin kesim noktasını alarak ölçme yöntemini geliştirmiştir. Gıyaseddin Cemşid (al-Kashi) 3. Derece denklemleri herhangi bir matematiksel işlemin tekrar uygulanması yöntemiyle çözmüştür.Üçüncü derece polinom denklemi, İtalyan matematikçi Cardano ( Kardano) ve dördüncü derece polinom denklemi Cardano’nun (Kardano) öğrencisi Ferrari tarafından 15. yüzyılda çözülmüştür. İnsanlar dördüncü derece denklemlerden sonra beşinci derece denklemlerle yüzyıllarca hiçbir sonuç almadan uğraşmıştır. Abel burada tarih sahnesine çıktı ve beşinci dereceden genel bir polinomun köklerinin bilinen yöntemlerle bulunmasının mümkün olmadığını göstermiştir. Bazı özel beşinci derece denklemlerin çözümünün bulunduğu hâlde, her denkleme aynı şekilde uygulandığında, çözümü verecek yöntemin olmadığını ispatlamıştır.
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: