Dünya'da Nüfus Artışı

Dünya'da Nüfus Artışı

Geniş anlamda dünya üzerinde yaşayan insan sayısı: Nüfus. Nüfusun dinamik bir yapıya sahip olması dünya nüfusunun artış oranında sürekli bir değişiklik sağlar. Öyle ki insanların var oluşundan bugüne dünya nüfusu sürekli olarak artmıştır. Artışın hızı ve miktarında belirli dönemlerde çeşitli sebeplerle değişiklikler yaşanmıştır. Grafikten de anlaşılacağı üzere 1990 yılından sonra nüfus artış hızı, düşme eğilimine geçmiştir. Fakat bu eğilim nüfus miktarındaki artışı önleyememiştir. Son yıllarda sağlık koşullarının iyileşmesi, gıda miktar ve çeşitliliğinin artması, ortalama yaşam süresinin uzaması gibi etkenlere bağlı olarak nüfus artış hızı azalmasına rağmen dünya nüfusu artmaya devam etmektedir. Nüfus artış hızı ve miktarı ülkeler arasında farklılıklar gösterir. Özellikle ekonomik kalkınmasını tamamlayamamış ülkelerde nüfus artış hızının daha fazla olduğu görülür. Çoğu Afrika ülkesinde durum böyledir. Gelişmiş ülkelerde ise durum tam tersidir. Doğum oranları oldukça düşük, yaşlı nüfus oranı yüksektir. Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi ülkeler nüfus artış hızının düşük olduğu ülkelerdir. Nüfusu oluşturan kişileri yaş gruplarına göre sınıflandırdığımızda 0–15 yaş arası grupta bulunan kişiler genç, 15–64 yaş arası yetişkin ya da aktif, 65 yaş ve üstü ise yaşlı nüfus olarak nitelendirilir. Doğum oranlarının yüksek olduğu geri kalmış ülkelerde genç nüfus fazla iken, kalkınmış ülkelerde bu durum tam tersidir. Bu durum ülkelerdeki ortalama yaşam süreleri üzerinde de etkilidir. Örneğin Japonya, Fransa, Kanada, Avustralya ve Norveç gibi gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi 80 yıl üzerinde iken, çoğu Afrika kıtası ülkesinde de 60 yaşın, Angola ve Zambiya ülkelerinde ise 40 yaşın altındadır.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: