008_OZKUTLE

008_OZKUTLE

a. Maddelerin ortak özelliklerinden kütle ve hacmi ölçer, kütle-hacim grafiğini çizerek yorumlar. b. Kütle, hacim ve özkütle kavramları arasındaki matematiksel model çıkarılır. c. Öğrencilerin özkütle-kütle ve özkütle-hacim grafiklerini çizerek yorumları sağlanır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: