Sayı Örüntüleri

Sayı Örüntüleri

Fibonacci dizisi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... şeklinde devam etmektedir. Her terim kendinden önceki iki terimin toplamı ile bulunur. Pascal Üçgen’ inde satırların başında ve sonunda 1 bulunur. Ortadaki terimler ise üstteki iki terimin toplamıdır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Sayı Örüntüleri

Sayı Örüntüleri

Sayı Örüntüleri