Levha Hareketleri ve Etkileri

Levha Hareketleri ve Etkileri

Big Bang, Gezegenimizin oluşumunu açıklamak için ortaya konulmuş teorilerin en geçerlisi. Stephen Hawking’in ortaya koyduğu bu teoriye göre gezegenimiz ateşten kopan bir parçanın ekseni etrafında dönüp katılaşması sonucu oluşmuştur. Teorinin en önemli dayanağı yer kabuğunun altında yer alan magma ve çekirdek tabakasıdır. Magma içerisinde konveksiyonel akıntılar görülmesi yerkabuğunu oluşturan karalarında tıpkı okyanusta yüzen gemiler hareket etmesine sebep olur. İşte bu nedenle üzerinde yaşadığımız karalar gezegenin oluşumundan beri hareket halindedir. Bu durum elbette birçok olayı doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Levhalar Kimi zaman yaklaşır kimi zaman ise birbirinden uzaklaşan ve yerkabuğunu oluşturan büyük kara parçaları. Levhaların birbirinden ayrıldığı sınırlar dünya üzerindeki deprem kuşakları, sıcak su kaynakları ve volkanların dağılışını doğrudan etkiler Levhaların yaklaşması sıkışmalarla dağ sıralarının oluşumunu sebep olur. Örneğin ülkemizdeki sıradağlar kuzey ve güneydeki levhaların sıkıştırmalarına bağlı olarak doğu-batı yönlü uzanır. Yer kabuğunun zayıf noktaları olan levha sınırlarının dağılışı ile dünya üzerindeki büyük deprem kuşakları ve volkanların dağılışı paralellik gösterir.Kaplıca, içmece, termal, ılıca Ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de tedavi amaçlı kullanılan ve mineral bakımından zengin olan doğal sıcak su kaynaklarının olduğu tesislerdir. Sıcak su kaynaklarının dağılışı da deprem ve volkanizma gibi levha sınırları ile fay hatlarını takip eder. Fayların bulunduğu yerlerde yer altı suları magmanın etkisiyle ısınıp yeryüzüne ulaşır. Sıcak su kaynakları sağlık turizmi, jeotermal enerji üretimi ve konut ısıtılması gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Amerika’nın batı kıyıları, Hawai adaları, İzlanda, Yeni Zelanda, Endonezya, Malezya, Filipinler, Japonya, İtalya ve Türkiye dünyada sıcak su kaynakları açısından zengin ülkelerdir. Gayzer! Kaynak suları içinde belki de en ilginç olanı. Sıcaklıkları kimi zaman 100 ˚C’yi geçen ve basınçla fışkırarak yüzeye çıkan sıcak su kaynaklarıdır. Bazı gayzerlerde suların birkaç yüz metre yükseğe fışkırdığı da bilinmektedir. En güzel Gayzer örneklerine İzlanda, ABD ve Yeni Zelanda’da rastlanır. Gayzerler gibi aktif volkanların ve deprem kuşaklarının olduğu alanlarda levha sınırlarında yer alır. Kim bilir şuan bulunduğumuz yer de bir levha sınırı üzerindedir.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: