Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler - 1

Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler - 1

Bir başka örneği inceleyelim. Etraftaki ses ve gürültünün şiddeti bazen insan kulağı için zararlı olacak kadar fazladır. Örneğin hava alanlarında uçaklar kalkarken çok fazla ses çıkarmaktadır. Ses şiddeti 1 m2 yüzeyden 1 saniyede yayılan enerji miktarıdır. Birimi watt/m2 dir. İnsan kulağının duyabildiği en küçük ses şiddeti: I0 =10-12 watt bölü metre kare ve İnsan kulağının zarar görmediği en yüksek ses şiddeti: I1 =1 watt bölü metre karedir. Bu aralık çok büyük olduğundan ses şiddeti I olan bir sesin ses gücü düzeyi: 10 çarpı logaritma 10 tabanında (I/I_0 ) olarak tanımlanmıştır. Birimi desibeldir. Bu birim DB ile gösterilir. Hava alanında jet uçağının kalkışı sırasında yaptığı gürültünün ses gücü düzeyi 140 desibel olduğuna göre yakındaki bir insanın kulağına zarar verir mi? Uçak gürültüsünün ses şiddeti, I olsun. Ses düzeyi formülüne göre 140 eşittir 10 çarpı logaritma 10 tabanında I bölü I sıfır dır. Bu da logaritmada bölüm kuralına göre 10 çarpı logaritma I artı 10 çarpı logaritma 10 üssü 12 olur. Böylece uçağın çıkardığı sesin şiddeti I eşittir 100 watt bölü metre kare olur. Bu da kulağın zarar görmediği en yüksek ses şiddeti olan I1 =1 watt bölü metre kare den büyüktür. Böylece uçakların kalkış sırasında yakındaki insanların kulağına zarar verebileceği anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi, hayatın çeşitli alanlarında üslü ve logaritmik denklem ve eşitsizlik problemleri bulunmaktadır.
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: