Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar

Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar

>>Kılık kıyafet insanların hayat tarzlarını ve kültürlerini yansıtır. Osmanlı devletinde giyim kuşam her milletin kendi örfüne göre düzenlenirdi. II. Mahmut devlet adamları ve askerler arasında kıyafet birliği sağlamaya çalıştı. Atatürk kılık kıyafette de çağdaş olunmasını istiyordu. Atatürk Kastamonu’ya yaptığı gezide şapkayı tanıttı. 25 Kasım 1925′te şapka kanunu çıkarıldı. >>Türklerin kullandığı Hicri takvim ve ölçüler uluslararası ilişkilerde sorun oluşturuyordu. Bu nedenlerle: – Miladi Takvim kabul edildi. (26 Aralık 1925) – Uluslararası saat sistemi kabul edildi. – 1931′de çıkarılan bir kanunla arşın yerine metre, okka yerine kilogram ve litre kabul edildi. Bu yeniliklerle iç piyasada alışveriş canlanırken, milletler arası ticarette büyük kolaylık sağlandı. >>Tekke ve zaviyeler Osmanlı devletinde tarikatların faaliyet yaptığı yerlerdi. Osmanlı devletinin son zamanlarında Tekke ve zaviyeler esas görevlerinden uzaklaştılar. Halkın din duygularının istismar edildiği yerler haline geldi. Laik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetinde böyle kuruluşların yeri olamazdı. 30 Kasım 1925′te çıkarılan bir kanunla Tekke ve Zaviyeler kapatıldı. Şeyh, derviş gibi unvanlar da yasaklandı. >>Yeni Türk devletinin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye 20 Ocak 1921 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Bu anayasa kısa ve öz olarak hazırlanmıştır. Çünkü bu dönemde Kurtuluş Savaşı devam ediyordu. Bu anayasa daha çok TBMM’nin Anadolu’daki etkinliğini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 1924 Anayasası’nda ulusal hâkimiyet, TBMM’nin üstünlüğü, tek meclis ve “Güçler ayrılığı ilkesi” , Cumhurbaşkanı’nın TBMM’den ve 4 yıl için seçilebileceği, üst üste aynı kişinin Cumhurbaşkanı seçilebileceği, yargı hakkının bağımsız mahkemelerde olduğu, Cumhuriyet rejiminin değişmezliği ve Danıştay’ın kurulması gibi maddeler vardı. 1924 Anayasası’nda da 1960 yılına kadar düzenlemeler olmuştur. >>Evlenme, boşanma, miras ve aile hukuku ile ilgili kanunlar medeni hukuk kapsamındadır. Avrupa devletlerinde modern hukuk kuralları uygulanırken Osmanlı Devleti’nde Tanzimat döneminde dini kurallara dayalı “MECELLE” adı verilen kanun hazırlanmıştı. Mecelle ihtiyaçlara cevap veremediği için 1926 yılında Türk milletinin örf ve hukukuna en yakın olan ve Avrupa’daki en yeni medeni kanun olan İsviçre Medeni Kanunundan alınarak hazırlandı. Medeni Kanun’un Getirdiği Yenilikler 1.Aile hukukunda kadın-erkek eşitliği sağlandı. 2.Resmi nikâh ve tek kadınla evlilik esası kabul edildi. 3.Kadına da boşanma hakkı verildi. 4.Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı. 5.Mahkemelerdeki şahitlikte kadın erkek eşitliği getirildi. 6.Kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkı tanındı. 7.Boşanma durumunda çocukların hakları güvence altına alındı.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar

Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar

Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar