Ergenekondan Çıkış

Ergenekondan Çıkış

Örs, çekiç, kızgın demir... Bir milletin var olma mücadelesinin üç anahtar sembolü. Çekiç seslerinin ahenginde eriyen demirin aldığı şekil, birlik ve beraberliğin gücünü nakşeder hafızalara. Bir de özgürlüğün elden çıkmasına sebep olacak derecede yapılan hataları. Ve tarih, her çekiç vuruşunda yeniden hatırlanır. Bu hatırlayışta mekân tektir, zaman da parçalı değildir. Bütün yüreklerin tek yürek olduğu yekpare geniş bir andır artık zaman. Destanlar, olağanüstü özellikler göstermesi yanında yaşanmış olaylardan ortaya çıkar. Bu bakımdan dönemin tarihî, siyasi ve kültürel yapısı hakkında destanlardan yola çıkılarak bilgi sahibi olunabilir. Örneğin: Ergenekon Destanı. Bu destanda Türklerin uzun yıllar Ergenekon adını verdikleri bir dağda güvenli bir şekilde yaşadıkları, çoğalıp güçlendikten sonra da bu yerden çıkıp demir dağı eriterek ata yurduna geri dönüşleri anlatılır. “Demir eridi. Bir yüklü deve geçecek kadar yol açıldı. O ayı, o günü, o saati belleyip dışarı çıktılar. Oradan çıkarlarken bir bozkurt gelip onlara yol gösterdi. İşte o gün bayram sayıldı. O günden beri bu kurtuluş gününde bayram yaparlar. O gün bir demir parçasını ateşte kızdırırlar. Demir kıpkırmızı olunca önce han, demiri kıskaçla tutup örsün üstüne koyar çekiçle vurur. Sonra bütün beyler de öyle yaparlar. Bu günü çok değerli sayarak ‘Zindandan çıkıp ata yurduna geldiğimiz gün.’ derler.” Türklerin ata yurdunu terk ederek bu dağa sığınmaları kendi aralarında yaptıkları savaşlar dolayısıyladır. Destanın giriş bölümünde bu savaşlara yer verilir. Destan, bu özelliğiyle dönemin siyasi olayları hakkında bilgi verir. Ergenekon destanı Türklerin gündelik hayatına dair zengin ipuçları ile doludur. Demir madenini eriterek Ergenekon’dan çıkışları onların demircilik mesleğinde ne derece ileri olduklarını gösterir. Kızgın demiri örsün üstüne koyarak çekiçle dövme ritüeli bugün de Türk devletlerinde temsilî olarak gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Özgürlüğün ve ata yurduna dönüşün sembolü olan bu ritüel aynı zamanda tarihî bir olayın belleklerde taze tutulmasını sağlamaktadır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: