Kubilay Olayı

Kubilay Olayı

Atatürk,Türkiye'de çok partili hayata geçilmesini istiyordu.Bu amaçla yakın arkadaşı Fethi Okyar'a yeni bir parti kurmasını tavsiye etmişti.Böylece Türkiye Cumhuriyetinin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştu.Ancak ilerleyen dönemlerde parti ,yenilik karşıtlarının sığınağı haline gelmişti.Bunun üzerine Fethi Okyar,12 Ağustos 1930'da kurduğu partiyi 17 Kasım 1930'da kapattı.Partinin kapatılmasının hemen ardından 23 Aralık 1930'da Derviş Mehmet ve arkadaşları,şeriat isteğiyle İzmir'in Menemen kasabasında bir isyan hareketi başlattılar. İsyanı bastırmaya gelen öğretmen asteğmen Kubilay'ı şehit ettiler.Bölgeye sevk edilen askeri birlikler isyanı kısa sürede bastırdılar.İsyana karışanlar askeri mahkemelerde yargılanarak cezalandırılmıştır.Bu olaydan sonra çok partili siyasi hayata geçmek için uygun ortamın henüz oluşmadığı anlaşılmıştır.Türk milleti de bu olaya büyük tepki göstermiş,yurdun değişik yerlerinde olayı protesto eden mitingler düzenlenmiştir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Kubilay Olayı

Kubilay Olayı

Kubilay Olayı