İki Metin İki Lider: Bilge Kağan’dan Atatürk’e

İki Metin İki Lider: Bilge Kağan’dan Atatürk’e

Yer: Orta Asya stepleri. Tarih: Milattan sonra 7. yüzyılın sonları, 8. yüzyılın başları. (1) Türkler, Bilge Kağan’ın önderliğinde Çinlilere karşı İstiklâl Savaşı vermişler ve bu savaştan galip çıkmışlardır. Alt ses farklı (Erkek) “Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanlar üzerine atalarım Bumin Kağan ve İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutuvermiş düzenleyivermiş. Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamıyla işit. Bilhassa küçük kardeş, yeğenim, oğlum bütün soyum, milletim, güneyindeki Şadpıt beyleri, Otuz Tatar, Dokuz Oğuz Beyleri, milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle! Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırmış. Yaklaştırıp konduktan sonra kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa kabilesine, milletine, akrabasına kadar barındırmaz imiş. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok, Türk milleti öldün; Türk milleti öleceksin! Güneyde Çogay Ormanı’na, Tögültün Ovası’na konayım dersen Türk milleti, öleceksin! Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmezsin. Acıksan tokluk düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğu için seni beslemiş olan kağanın sözünü almadan her yere gittin. Hep orda mahvoldun, yok edildin. Orda, geri kalanınla, her yere hep zayıflayarak ölerek yürüyordun. Tanrı buyurduğu için kendim devletli olduğum için kağan oturdum. Kağan oturup ve fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa bu sözümde yalan var mı?” Yer: Anadolu Tarih: 20. asrın başlangıç yılları. Türkler, bu defa yedi düvele karşı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn İstiklâl Mücadelesi vermişler ve bu savaştan da galip çıkmışlardır. Türk milletinin önderi İstiklâl Savaşı’nın 10. yılında milletine şöyle seslenir: Alt ses farklı (Erkek) “Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. (…) Büyük Türk milleti, on beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakıyet vaad eden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki millî ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medenî âlem, az zamanda bir kere daha tanıyacaktır.” (30 Ekim 1933). Bilge Kağan ve Atatürk, Tük milletinin zor zamanlarında önderliğini yapmış iki büyük devlet adamıdır. Her ikisi de yaşadıkları dönemin sarsıcı şartlarının ortaya çıkardığı liderlerdir. Her ikisi de Türk milletine seslenme ihtiyacı duymuşlar, milletin içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirerek topluma öğüt vermişler ve yol gösterici olmuşlardır. Her iki metin de hitabet sanatının en görkemli örnekleridir. Bu metinler sadece içinde bulundukları zamana hitap etmekle kalmamış, ayrıca günümüze de ışık tutmaları ile zamanlar üstü özelliğe sahip bir üslupla kaleme alınmışlardır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: