Conjunctions (Bağlaçlar)

Conjunctions (Bağlaçlar)

Conjunctions (Bağlaçlar) Bağlaçlar kelime, kelime grupları ve cümleleri birbirine bağlar.Bağlaçlardan; And (Ve), But (Fakat),Because (çünkü), So (Böylece, bu yüzden) anlamındadır.
qr
PAYLAŞ: