Gotik Sanat

Gotik Sanat

Orta çağ…Önemli sosyal ve ekonomik gelişmelerin yaşandığı bir dönem…Baskıcı … Dindeki bu baskıcılık krallarla din adamlarını karşı karşıya getirir. Orta çağın sonları… Artık bir sosyal sınıf var…Bunlar varlıklı ve güçlü…Bu değişim ve gelişmeler sanata da yansır kaçınılmaz olarak…Gotik sanattır bu sanatın adı… Roman sanatının öncüsü Almanlardır…Gotik sanatın ise Fransa olur… Paris’in etrafında meydana gelir bu sanat akımı…O zamana kadar, mimarinin belli başlı organı duvarlardır…Duvarlar adeta kaybolur...Payeler, kemerler ve payandalardan oluşan bir yapı iskelesi çıkar ortaya… Payanda bir destek elemanıdır. Duvarın dışarı doğru eğilmesini önler. Tonozları taşıyan paye sıralarının, yani örülerek yapılan taşıyıcı ayakların aralarına vitraylı pencereler yerleştirilir. Gotik kiliselerde ışığın fazla girmesi nedeniyle pencerelerin yüksek olması sorun yaratır. Kullanılan vitray tekniği sorunu çözer. Yani resimler renkli camlarla pencerelere yerleştirilir.Dönemin yeni sanatıdır vitray…Özellikle Paris civarında, konuyla ilgili atölyeler kurulur.Böylece önemli bir meslek haline gelir vitray sanatı…Gotik sanatın bir diğer özelliği de, Roman yapılarına göre yüksek olması… Bundan dolayı sivri kemer ve tonoz kullanıldığı göze çarpar.Roman sanatı ağırdır. Yani görünümü kütleseldir. Oysa gotik Sanatı hafiftir, tül gibi…Dantel gibi işlemesinden gelir hafifliği…Kudretli ve heybetli… Fransa’da, ilk devir Gotik üslupla yapılan Paris Notr Dam Katedraline böyle denilebilir ama… Altta süslü üç portal bulunur. Yani ana kapılar. Onun üzerinde de Hz İsa’ya kadar gelen peygamberlerin sıralanmış heykelleri… Daha yukarıda ortada gül pencere bulunur.Yani daire şeklinde bezemeli vitraylı bir pencere.En üst katta ise, zarif kemerli ince sütunlarla bir galeri uzanır…Köşelerden de kare şeklinde iki küt kule yükselir yukarıya doğru…Fransa’da bulunan bir diğer Gotik eser de Chartres (Şarter) Katedralidir. Güçlü kuleler, Katedrali gösterişli yapar.Cephesiyle Gotik sanatın güzelliğini iyi yansıtanlardan.Payende ayakları ve kemerler yapının önemli unsurları. Yanda bulunan sivri çan kuleleri için de aynı sözü söylemek mümkün.Alta binanın batı tarafında üç büyük kapı var.12.yüzyıl heykeltıraşlığının zenginliğini bu ölümde bulunan Hz İsa heykeli kanıtlar.On binden fazla cam ve taş figür, Katedralin dikkat çeken özelliği…Gotik Sanatın bir diğer eseri de Fransa’da Bulunan Amicns (Amyen) Katedralidir. Bir olgun dönem yapısı. Bu anlamda da önemli… Demet payeler, kemerler ve kaburgalı tonozlar sanki, “Ben hep buradayım.” der gibi, zahmetsizce yükselir…Büyük pencerelerle her taraftan gelen renkli ışık, güzelliğinden emin şekilde yayılır etrafa…Gotik mimarinin çıkışı bu katedralle sonlanır.Gerileme başlayacaktır bundan sonra…İngilizler ülkelerindeki Gotik sanata İngiliz üslubu derler. Roman mimarisini de Norman üslubu…Salisbury Katedrali, İngiliz gotiğinin Klasik bir örneğidir.Uzunluğunun fazla olması nedeniyle, toplu mekan yapısı yok. Katedralde dış görünüşün hakimi, yüksek orta kuledir… Cephe beş kat kemer sırasıyla engin bir görünüş taşıyor.Portal çok küçük olduğu için belirsiz bir giriş özelliği taşır. İngiltere’nin bir diğer büyük katedrali de Linkoln Katedralidir.
qr
İNDİR:
KANALI: Sanat Tarihi
PAYLAŞ: