Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

“Yazının kaderi” herhâlde kelimelerin esrarengiz dostluğuyla ve olabildiğince hürriyetle mümkündür. Sözlükten seçilerek bir araya getirilen işaretler, kaderi değil yazanın kurgusunu gösterir. Ben yazıyı “bir denizde kulaç atmak” gibi anlıyorum. Bir de “dil”in içinde yürümek, işaretlerle tanışmak; dille ülfettir yazı: Terdir, çaydır, gıdadır, zahmettir, yalnızlıktır, şehirdir, öfkedir, samimiyettir yazı. Kelimelere, sihirli bir değnekle dokunmuş, yazar Hüseyin Özbay. Edebî yazıyı anlatırken örneğini de vermiş. Edebiyatı anlatmış. “Bir denize kulaç atmak”tır, edebiyat.“Dil”e dost olmaktır. “Dil”in içinde olmaktır. Hayatın her anında, her yerde edebiyat vardır. Çünkü, hayatı ve insanı anlatır. Hayattır. Yazar veya şairin sihirli kalemi dilin kaderini değiştirir. Komşu sohbetlerinde, mağaza reyonlarında, okul bahçesinde ya da bilimsel bir yazıda kullanılan dili, ölümsüz bir sanat eserinin vazgeçilmez malzemesine dönüştürür. Edebiyatın malzemesi dildir. Kelimelerdir. Bu yönüyle edebiyat, “fonetik sanat”lar içinde yer alır. Ve edebiyatçı… Alışılmış kelimelerle alışılmışın dışında ifadeler bulur. Kalemi, yeni anlamlar yükler kelimelere. Dil, sınırsızdır onun zihninde. Sonra Ahmet Muhip Dıranas “âşık” olup, sevdiğine “Yeşil gözlerinle bana bir kere bak.” demek yerine “Yeşil pencerenden bir gül at bana.” diyerek sevgiliye yapılan bir serenada dönüştürür ifadesini. O büyülü dünyaya girince, söylendiğinde bizi rahatsız eden “ölüm” bile Yahya Kemal’in kaleminde tadına doyulmaz bir şiire dönüşür. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden. Yahya Kemal BEYATLI
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: