sıvıların kütlesi

sıvıların kütlesi

Fen Bilimleri dersinin daha anlaşılır olmasındaki yöntemler içerisinde en etkili olanlardan biri laboratuvar yöntemidir. Laboratuvar yöntemi, kalıcı öğrenme ve öğrencilerin bireysel ya da gruplar halinde çalışmalarına imkân sağlayan bir öğretim yöntemidir. Laboratuar, öğrencilerin fen konularını daha etkili ve anlamlı olarak öğrenmeleri bakımından önemli bir işleve sahip olan ve öğrenilmek istenilen konunun veya kavramın yapay olarak öğrenciye birinci elden deneyimle veya gösteri yoluyla verildiği bir ortamdır. Öğrenciler yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerde bulunmalarından dolayı konuyu en kalıcı şekilde öğrenmiş olurlar.Teorik bilgiler pratiğe dönüştürülür, deneyim kazanılır, el becerileri geliştirilir, öğrenciler birlikte çalışmayı ve paylaşmayı öğrenir.Bu şekilde bireylere soru sormayı, problem belirlemeyi ve çevresindekilerle ortak çalışarak çözüm aramayı öğrenirler. Bundan yola çıkarak sınıfımız öğrencileri kendi hazırladıkları deney ile sıvıların ölçülebilir özelliklerinden kütle ölçümünü arkadaşlarına sundular.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: