Yörünge Hareketleri

Yörünge Hareketleri

Yerkürenin yörünge hareketi denince ne anlıyoruz? Yörünge izlenilen yol demektir. O halde yörünge, dünyamızın güneş çevresinde dönmesi sırasında izlediği yoldur. Dünya, Güneş çevresindeki bir turunu 365 gün 6 saate (1 yılda) tamamlar. Yerkürenin Güneş çevresindeki bu hareketine yörünge hareketi veya yıllık hareket denir. Dünyanın Güneş çevresinde takip ettiği elips şeklindeki yola yörünge, bu yörüngenin oluşturduğu düzleme ise yörünge düzlemi ya daeliptik düzlem denilmektedir. Yerküre yörünge hareketi sırasında Güneş’e bazen yaklaşıyor bazen de uzaklaşıyor. Yerkürenin güneşe en fazla yaklaştığı 3 Ocak’a günberi (perihel), en uzak olduğu 4 Temmuz’a ise günöte (afel) denir. Dünyamızın yaptığı her hareketin sonucunda gerçekleşen olaylar vardır… Yörünge hareketine bağlı olarak; Mevsimler oluşur; Bunun nedeni dünyanın kendi eksenine eğik olmasıdır. Dünya güneş etrafında dönerken kendi ekseninin 23° 27’ lık olan eğikliğinden ötürü güneşi tam olarak almaz. Güneş ışınları 21 Haziran günü Yengeç Dönencesine dik gelir; 21 Aralık günü Oğlak Dönencesine dik gelir. 21 Mart ve 21 Eylül günlerinde ekvatora tam dik olarak gelir. Gece ve gündüz süreleri de yörünge hareketine bağlı olarak sürekli değişir. Ancak ekvator ve çevresinde bu değişim pek göze çarpmaz. Kutup daireleri ile kutup noktaları arasında (Kutup Bölgesinde) gece ve gündüz süreleri 24 saat ve daha fazla olabilir. Kutup noktalarında 180 gün (6 ay) gündüz veya gece yaşamak mümkündür. Yine yörünge hareketine bağlı olarak; 21 Mart -23 Eylül tarihleri arasında Kuzey Yarım Kürede gündüzler uzun, geceler kısadır. 23 Eylül- 21 Mart tarihleri arasında ise geceler uzun, gündüzler kısadır.Dünya üzerinde görülen iklim kuşakları hangileridir. Acaba ülkemiz hangi iklim kuşağında yer alıyor? Yer’in yuvarlak bir şekilde olmasından dolayı güneş ışınları dönenceler arasına dik ve dike yakın açılarla geliyor. Kutuplara doğru gidildikçe bu ışınlar daha eğik açılarle gelir. Bu nedenle yeryüzünde güneş enerjisi farklı olarak dağılıyor. Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık değerlerinde periyodik olarak bir azalma hissedilir. Bunun sonucunda matematik iklim kuşakları oluşuyor. Ülkemiz matematik iklim kuşaklarına göre olarak orta kuşakta yer alıyor. Kara ve denizlerin dağılışı, sıcak ve soğuk su akıntıları ile atmosferdeki genel hava dolaşımı da sıcaklık kuşaklarının oluşumunda etkilidir. Görüntüde yer aldığı gibi Kuzey ve Güney Yarım Kürede sıcaklık dağılışı simetrik değildir. Ilıman kuşak Güney Yarım Kürede, Kuzey Yarım Küreye göre daha dar, soğuk kuşak ise daha geniştir. Bunun en önemli nedeni okyanus akıntıları, kara ve denizlerin dağılışı, yükselti ve yer şekilleridir.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: