Engelli Çicek Sınıflar

Engelli Çicek Sınıflar

Zihinsel Engelli öğrencilerin; Uygun eğitim ortamları ile özel yöntem, araç-gereç kullanarak; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, çevresine uyum sağlayabilen, mutlu ve temel yaşam becerilerini geliştirmiş,üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar. Beklenilen Sonuçlar; 1- Öğretmen ve öğrencilere; Temiz, sağlıklı ve rahat bir eğitim ortamı hazırlamak. 2- Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. 3- Öğrenci velilerinin memnuniyetini sağlamak. 4- Donanımlı sınıflarda verimli eğitim vermek. 5- Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimleri sağlanır.
qr
KANALI: Tanıtım
PAYLAŞ: