Türkiye'nin İklimi - Türkiye'de İklim Elemanları - Sıcaklık

Türkiye'nin İklimi - Türkiye'de İklim Elemanları - Sıcaklık

Bu videoda Türkiye'de iklim elemanları konusu içerisinde yer alan sıcaklık faktörü anlatılmaktadır.Türkiye'de sıcaklığın bölgelere ve illere göre farklılık göstermesinde; enlem, yükselti, karasallık ve denizellik etkilidir.Yıllık ortalama sıcaklık dağılışı incelendiğinde en yüksek sıcaklık değerleri güneyde (enlem etkisi) en düşük sıcaklık değerleri ise kuzeydoğu Anadolu da'dır (yükselti ve enlem etkisi). Kıyılarda sıcaklık farkı az (denizellik), iç kısımlarda sıcaklık farkı fazladır.(karasallık). Ocak ayında en yüksek sıcaklıklar Akdeniz kıyılarında (denizellik ve enlem), temmuz ayında en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu da (karasallık, enlem, sıcak rüzgarlar) görülür.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Türkiye'nin İklimi - Türkiye'de İklim Elemanları - Sıcaklık

Türkiye'nin İklimi - Türkiye'de İklim Elemanları - Sıcaklık

Türkiye'nin İklimi - Türkiye'de İklim Elemanları - Sıcaklık konusu anlatılırken kullanılabilecek e-içerik.

Türkiye'nin İklimi - Türkiye'de İklim Elemanları - Sıcaklık -WEB

Türkiye'nin İklimi - Türkiye'de İklim Elemanları - Sıcaklık -WEB

Türkiye'nin İklimi - Türkiye'de İklim Elemanları - Sıcaklık konusu anlatılırken kullanılabilecek e-içerik.

İlişkili İçeriği Aç