İndikatörle Asit-Baz Tayini

İndikatörle Asit-Baz Tayini

İndikatörler; pH değiştikçe çözeltide renk değiştiren karmaşık yapılı organik bileşiklerdir. İndikatörlerin renkleri, çözeltideki hidrojen iyonları konsantrasyonuna bağlıdır. İndikatörlerin renklerinin tonu çözeltinin pH`sı düştükçe veya yükseldikçe değişir. İndikatörlere Örnekler Metil Oranj: Asit rengi kırmızı, baz rengi sarı, Ph aralığı, 3.1-4.5'dir. Turnusol: Asit rengi kırmızı, baz rengi mavi, Ph aralığı, 5.0-8.0'dır. Fenolftalein: Asit rengi renksiz, baz rengi kırmızı, Ph aralığı 8.3-10.0'dır.
qr
İNDİR:
KANALI: Kimya
PAYLAŞ: