Dünya'da Nüfusun Dağılışı

Dünya'da Nüfusun Dağılışı

Nüfus yerküre üzerinde dengeli bir biçimde dağılmamıştır. Dünyada nüfusun dağılışını gösteren haritadan da anlayacağımız üzere nüfus dağılışı dengeli değildir. Dağılımın dengesiz olmasında doğal ve beşeri birçok etmen etkilidir. Doğal etmenler arasında iklim, yer şekilleri, toprak yapısı, bitki örtüsü ve su kaynakları sıralanabilir. Beşeri etmenler ise ekonomik etkinlikler, ulaşım, yer altı kaynakları, ticaret ve turizm sayılabilir. Dünyadaki kalabalık nüfuslu yerler arasında Güneydoğu Asya, Batı Avrupa ve ABD’nin doğusu gösterilebilir. Seyrek nüfuslu yerler arasında ise Kuzey Afrika, Himalaya dağları, Antarktika ile Amazon ve Kongo Havzaları gösterilebilir. Batı Avrupa ve ABD’nin doğu kıyılarının sık nüfuslu olmasının asıl sebebi ise sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olmasıdır. Bu alanlar hem yoğun nüfuslanmış hem de göç Kalabalık nüfuslu alanların başında Güneydoğu Asya yer alır. Bu alanda Hindistan ve Çin ülkeleri dünya nüfusunun üçte birine yakın insanı barındırır. Yoğun nüfuslanmanın temel sebebi iklim ve toprak koşullarının elverişli olmasıdır. ile kalabalıklaşmaya devam etmektedir. Kalabalık nüfuslu alanların varlığı gibi neredeyse hiç nüfusun olmadığı alanlar da mevcuttur. Bu bölgelerden biri olan Kuzey Afrika dünyanın en büyük çöl alanıdır. İklim koşulları insan yaşamını engeller. Aynı şekilde Antarktika’da buzulların varlığı ve sıcaklığın yıl boyu 0˚C’nin altında olması yerleşmeyi sınırlandırır. Himalaya dağlarının dünyanın zirve noktalarına sahip olması ve eğim derecesinin fazlalığı seyrek nüfuslanmayı beraberinde getirir. Sıcaklık ve yağışın fazlalığı ise Amazon ve Kongo havzalarının seyrek nüfuslanmasına sebep olmuştur. Tablodaki verilerden de anlaşılacağı gibi dünya nüfusunun geçmişten bugüne büyük bölümü Asya kıtasında yaşamaktadır. Nüfusun en az olduğu kıta da Okyanusya olmuştur. Veriler göre son dönemlerde sadece Avrupa kıtasının nüfus miktarı azalmıştır. Bunda kıta ülkelerinin büyük bölümünde doğum oranlarının düşük olması ve yaşlı nüfus oranının fazlalığı etkili olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için çoğu Avrupa ülkesinde çocuk başına para ödemeleri yapılmaktadır.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: