Su Kaynakları

Su Kaynakları

Su Canlı hayatın devamı için gerekli temel maddelerden birisi. Doğada katı, sıvı ve gaz halde bulunan su yeryüzü ile litosfer ile atmosfer arasında sürekli döngü halindedir. Bu döngü; su yüzeylerinden buharlaşma ve bitkilerin terlemesi sonucu atmosfere verilen su buharının yoğuşma ile yeryüzüne inmesi ile oluşur. Yağışlarla yeryüzüne inen suların bir kısmı yeraltına sızarak yer altı sularını oluşturur. Bir kısmı ise yüzeysel akışa geçerek göl, akarsu, deniz ve okyanuslara karışır.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: