Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

Mustafa Kemal, bir çok cephede görev almıştır. Mustafa Kemal 1905'te İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olarak orduya girdi. Kurmay Yüzbaşı olarak Şam'daki 5. Orduda görev aldı. Bir süre sonra Manastır'da bulunan 3. orduya görevlendirildi. Buradan da Selanik bölümünde çalışmaya başladı. 31 Mart Olayı adı verilen isyanı Mustafa Kemal'in isim verdiği Hareket Ordusu Selanik'ten İstanbul'a gelerek bastırmıştır. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Hareket Ordusu'nda, M. Kemal Kurmay Başkanı olarak görev almıştır.Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı'nda, Balkan Savaşları'nda, 1.Dünya Savaşı'nda görev almıştır. Özellikle halk tarafından tanınmasında Çanakkale Savaşı'ndaki başarısı son derece önemlidir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal konusu anlatılırken kullanılabilecek sunum.