Anlatıma Hazırlık

Anlatıma Hazırlık

Yazmak külfetli bir iştir… İnşaat yapmak gibi… Klasik edebiyatımızda düz yazı kaleme almak “inşa” olarak adlandırılır. “Bir yapı ortaya koyma” anlamından dolayı olsa gerek inşaat kelimesiyle aynı köke sahiptir. Düşünüldüğünde inşaat ve inşa yani yazmak arasında benzerlik olduğu anlaşılır. Her ikisinde de bir amaç doğrultusunda yapı oluşturma anlamı vardır. Bir mimar, inşaat başlamadan önce uzun bir hazırlık yapar. Bina için planlanan zeminin uygunluğu, inşaattan faydalanması düşünülen hedef kitle, inşaatın yapılma amacı, kullanılacak malzemeler gibi birçok özelliği hesapladıktan sonra ayrıntılı bir plan oluşturur. Yazar da yazının mimarıdır ve tıpkı bir mimar gibi hareket etmelidir. Herhangi bir konuda bir amaç doğrultusunda duygu ve düşüncelerin dilin kuralları içinde sözlü veya yazılı olarak ifade edilmesine “anlatım” denir. Bir inşaatın amacına ulaşması nasıl bir hazırlık ve plana bağlıysa anlatımın başarılı olması ve amacına ulaşması da iyi bir hazırlık aşamasıyla gerçekleşir. Okuyucuyu etkilemek, dinleyiciyi amacına yöneltmek isteyen yazar veya konuşmacı bir mimar gibi ayrıntıları planlamalıdır. Alt yapısı sağlam olmayan inşaat çökmeye, sözlü veya yazılı anlatımsa tenkit edilmeye mahkûmdur. Çünkü hazırlıksız anlatımdan bütünlük ve tutarlılık beklenemez. Alt yapının sağlamlığı kullanılan malzemenin kalitesiyle doğru orantılıdır. Yani sağlam bir metin için de sağlam, güvenilir bir bilgi ve deneyime sahip olunmalıdır. Güçlü temeller üzerine oturtulmuş bir yapı veya yazı mutlak bir beğeniyle karşılaşır. Bir konuşmacı veya yazar, anlatımına başlamadan önce kime, neyi, niçin, nasıl anlatacağına karar vermelidir. Yani hangi hedef kitleye, hangi konu, hangi amaçla ve hangi yöntemle anlatılacaktır? Mimar, oluşturacağı yapıdan faydalanacak kitleyi, yapının işlevini ve biçimini hesaplar. Buna göre alışveriş merkezinin veya bir okulun planı farklı olacaktır. Anlatımda da bir öğrenci grubu, akademisyen grubu, sanatçı veya işçi grubu hedef kitle olabilir. Anlatım hangi kitleye yönelmişse amaç, anlatım türü ve anlatım üslubu da aynı yöne gidecektir. Başarılı her anlatımın ve anlatıcının arkasında hem yetenek hem de eksiksiz bir hazırlık vardır. Unutmamak gerekir ki iyi bir konuşma, peşinden milyonlarca sürükleyebilme; iyi bir yazı, milyonların fikrini değiştirebilme gücüne sahiptir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: