"Ödünç Kitabım Var" Projesi

"Ödünç Kitabım Var" Projesi

“Ödünç Kitabım Var” projesi; Çankırı, Şabanözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan özgün bir projedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2014-2019 Stratejik planında SWOT analizi yapılarak ortaya konulan sorun alanları arasında öğrenci başına düşen kitap sayılarının yetersiz olduğu belirtilmiştir. İlçemizde kitap satılan dükkân olmaması, kitap fiyatlarının maliyetli olması ve kitaba erişim imkânının kısıtlı olması, öğrencilerimizin sadece kendi okulundaki kitap ve her türlü eğitim materyallerinden yararlanmak zorunda kalması, ilçemizdeki öğrencilerin ve öğretmenlerin tüm ilçe okullarındaki kütüphanelerden yararlanamaması, buralarda bulunan kitaplardan haberdar olmaması, okullarda taşımalı eğitimin olması, okulların birbirlerine ve ilçe halk kütüphanesine uzak olması, İlçe Halk Kütüphanesi ile okul saatlerinin çakışması, çalışmanın başlatılma gerekçelerini oluşturmuştur. Bu proje ile İlçemiz okullarındaki kütüphaneleri dijital ortamda birleştirilmiş, öğretmenleri ve öğrencileri kütüphanelerinde bulunan kitaplar hakkında internet ortamında haberdar edip, dijital ortam üzerinden talep ederek kütüphanelerdeki kitaplardan ilçedeki tüm öğretmen ve öğrencilerin yararlanması sağlanmıştır. Okul Kütüphanelerinden tüm eğitim çalışanlarının ve öğrencilerimizin faydalanma imkanı sağlanırken eğitimde fırsat eşitliği ilkesi benimsenmiştir. Öğretmen ve öğrenciler sadece kendi sınıf kütüphanesindeki kitaplarla sınırlı kalmayıp, proje ile birlikte ilçedeki, yaklaşık 7 bin kaynağa ulaşma imkanına erişmişlerdir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: