Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları - 4

Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları - 4

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilere engelli denir. Engellilerin hayatın bir parçası olduğunun kabul edilmesi ile onları hayata dahil etmek adına çeşitli projeler hayata geçirilmeye başlanmıştır. Engellilerin de günlük hayatlarını idame ettirebilmeleri için ön koşul sokağa çıkabilmeleri ve rahatça hareket edebilmeleridir. Artık yaygınlaşmaya başlayan yaya kaldırımı rampaları hareket kısıtlılığı olan kişiler dahil tüm yayaların hareketini kolaylaştırmakta ve güvenli hâle getirmektedir. Kaldırımlar ve kaldırım rampaları bazı temel kriterlere uygun olarak yapılmalıdır. İdeal bir kaldırım yüksekliği 6 ila 15 santimdir. İdeal bir rampa ise yüzde sekizlik bir eğime sahip olmalıdır. Bir doğrunun düşey izdüşümünün, yatay izdüşümüne oranına eğim denir. Eğim, yatay iz düşüm ile hipotenüs arasında kalan açının tanjantı hesaplanarak bulunabilir. 8 santim yükseklikteki bir kaldırımın uzunluğunu bu yolla bulabiliriz.Yani eğim bir trigonometrik orandır. Bu trigonometrik oran belli iken diğer trigonometrik oranlar da üçgenin kenar uzunlukları hesaplanarak bulunabilir..
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: