2010 LYS /CUMHURİYET DÖNEMİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2010 LYS /CUMHURİYET DÖNEMİ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Cumhuriyet dönemi topluluklarından Beş Hececiler'i tanır, topluluk şairlerinin görüş ve düşüncelerini bilir; edebi yaşamına topluluk dışında devam eden sanatçıları ayırt eder.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: