Çıkarım-2 Döndürmeler (Eşdeğerlik) - 3

Çıkarım-2 Döndürmeler (Eşdeğerlik) - 3

TERS DÖNDÜRME: BİR ÖNERMENİN NİTELİĞİNE VE DOĞRULUK DEĞERİNE DOKUNMADAN ÖZNESİNİN KARŞIT HALİNİ YÜKLEM; YÜKLEMİNİN KARŞIT HALİNİ ÖZNE YAPMAKTIR. TERS DÖNDÜRMEDE YENİ ÖNERMENİN NİCELİĞİNİ BELİRLERKEN "EROL MOTOR SATAR" CÜMLESİNDEKİ SESLİ HARFLERE DİKKAR EDİYORUZ. MESELA, TÜMEL OLUMSUZUN TERS DÖNDÜRMESİ TİKEL OLUMSUZDUR. HER BİR SÖZCÜĞÜN KENDİ SESLİ HARFLERİ ARASINDA İLİŞKİ KURULACAKTIR.
qr
İNDİR:
KANALI: Mantık
PAYLAŞ: