Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki Faaliyetleri - Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki Faaliyetleri - Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Osmanlı devleti, Balkanlar’da hızla ilerlerken Anadolu’da ise pek çok Türk beyliği bulunmaktaydı. Kardeş kavgası olmaması amacıyla Osmanlılar, ilk etapta Balkanlar’a yönelmiş; fakat ardından Balkanlar’daki hızlı ilerleme Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da da güçlenmesi gerektiğini ortaya koymuştu. Nihayetinde Balkanlar Osmanlılar için yabancı topraklar iken Anadolu ata toprağıydı. Osmanlı Devleti Anadolu’daki Türk beyliklerini kendilerine bağlayıp siyasi birlik kurmadan Balkanlar’da güven içinde ilerleyemezdi. Anadolu’da siyasi birliği sağlamak için ilk adım Orhan Bey döneminde atılmış ve Balıkesir ile Çanakkale yöresindeki Karesioğulları, Osmanlı hakimiyetine katılmıştı. Orhan Bey, Ankara ve çevresini yöneten Âhilerden de buraların yönetimini devralmıştır. Orhan Bey’den sonra Anadolu’da siyasi birlikteliği sağlamaya 1. Murat da devam etmiş, bunun için de babası gibi barışçı bir politika takip etmiştir. Oğlu Bayezit’in Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızıyla evlenmesiyle Kütahya ve çevresi çeyiz olarak Osmanlılara verilmiştir. 1. Murat öte yandan Burdur ve Isparta yöresindeki Hamitoğulları’ndan da para karşılığı toprak almıştır. Fakat Anadolu’nun tek bir devlet çatısı altında, Osmanlı hâkimiyetinde toplanması için en büyük hamleleri 1. Bayezit yapmıştır. “Yıldırım” lakabıyla tanınan Bayezit, bu ünvanını Balkanlar ve Anadolu arasında mekik dokuyup devleti hem doğuda hem de batıda genişletmesinden dolayı almıştır.Yıldırım Bayezit, sadece Balkanlar’da değil, Anadolu’da da devletin topraklarını genişletmek için mücadele etmiştir. Bu amaçla Yıldırım; Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Hamitoğulları, Eretnaoğulları beyliklerini tamamıyla Candaroğulları’nın da Kastamonu kolunu Osmanlı’ya katmış, böylece Yıldırım Bayezit Anadolu’da Osmanlı Devleti’nin öncülüğünde Türk siyasî birliğini çok büyük ölçüde kurmuştur. Yıldırım Bayezit, Anadolu’daki genişleme siyasetiyle devletin topraklarını doğuda Fırat nehrine kadar genişletmiş ve Osmanlı’yı Anadolu’da o tarihe kadarki en geniş sınırlarına kavuşturmuştu. Artık, Osmanlılar Balkanlar’dan sonra Anadolu’da da en büyük güç olma yolunda ilerlemişler ve üstünlüklerini kabul ettirmişlerdi.
qr
İNDİR:
KANALI: Tarih
PAYLAŞ: