İkinci Dereceden Fonksiyonlar - 1

İkinci Dereceden Fonksiyonlar - 1

Süs havuzları, fıskiye gibi çeşitli ögeler bulunduran görsel amaçlı havuz şekilleridir. Kent mimarisine dekoratif ve estetik bir katkıda bulunmanın yanı sıra teknoloji ve sanatı birleştirerek bulunduğu alanlara görsel bir şölen sunarak, turistik bir değer katar. Çağdaş kentleşmenin gereği olarak il ve ilçe belediyelerinde kavşak, park gibi çeşitli çevre düzenleme projelerinde fıskiyeli ve şelaleli, müzikli ve danslı süs havuzlarına yoğun bir şekilde yer verilir. Bulundukları alanlara kitlesel hareketlilik getirirler. Ayrıca etrafındaki alanlarda, konser, sergi gibi etkinliklerde düzenlenir. Fıskiyeli, müzikli ve ışıklı havuz sistemleri son derece titiz ve özenli bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkarlar. Çünkü her bir elemanın uyum içerisinde çalışması gerekir. Örneğin, havuzda bulunan fıskiyelerin her birinin yüksekliği, su miktarı gibi özellikleri görsel bir bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenir. Fıskiyeleri incelediğimizde, fışkırttıkları suyun genellikle parabolik bir yörünge izlediğiniz görürüz. Bu parabolün matematiksel ifadesi f (x) = ax2 bx c dir. (f x eşittir a x kare artı bx artı c) Burada parabolün kolları aşağıya doğru olduğundan a<0 ( a küçük sıfır) dır. Fıskiyeden çıkan suyun en yüksekte bulunduğu nokta parabolün en büyük değeridir. Havuzu ışıklandırdığımız zaman ise fıskiyelerden çıkan suyun suda yansımasını görülmektedir. Yansımalar da parabol şeklindedir. Yansımaların oluşturduğu parabolün denklemi de f (x) = ax2 bx c dir. ( f x eşittir a x kare artı bx artı c) parabolün kolları yukarı doğru olduğundan a>0 ( a büyük sıfır) dır . Yansımadaki en dip nokta ise parabolün en küçük değeridir.
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: