Süreklilik - 3

Süreklilik - 3

Otomobil yarışlarında otomobiller diğerlerini geçebilmek veya diğerlerini önlerine geçirmemek için yolun her yerini kullanırlar. Bunun yanında yolun dışına çıkamazlar. Bu yüzden bazen kazalar da olur. Oto mobiller yolun ortasından istedikleri kadar uzaklaşamadıkları için otomobilin yolu sağdan ve soldan sınırlıdır diyoruz. Burada zamana bağlı olarak otonun yolun orta çizgisinden uzaklığını gösteren fonksiyon sınırlı olmaktadır.Polisler bazen bir şehirden diğerine gitmekte olan bir otomobile veya otomobildeki bir kişiye ulaşmak isterler. Fakat araca ya da kişiye çıkış noktasında ulaşamamışlar iki şehir arasındaki tek yolun bir noktasında beklerler ve sonunda mutlaka bu otomobile ulaşırlar. Çünkü otomobilin yolda ilerlemesi sürekli bir işlemdir. Bu yüzden polise uğramadan bir şehirden diğer şehre atlaması mümkün değildir. A şehrinden B şehrine sürekli olarak hareket eden otomobil aradaki kontrol noktasından mutlaka geçecektir. Benzer olarak bir aralıkta sürekli olan fonksiyon, bir aralığın bir ucunda y1 değerini, diğer ucunda y2 değerini alıyorsa y1 ile y2 arasındaki her bir değeri bu aralığın en az bir noktasında alacağını söyleyebiliyoruz. Grafikli hesaplayıcılar ile bir fonksiyonun bir aralıktaki kökü grafikte gösterilir. Ayrıca bu aralıktaki kökü de hesaplanabilmektedir. Bir fonksiyonda aralığın uç noktaları alınarak bu uç noktalardaki fonksiyonun değerleri bulunabilmektedir. Daha sonra bu değerlerin ortası olan x değeri hesaplanmaktadır. Bu x değeri için fonksiyonun değeri bulunabilmektedir. Bu değerin, uç noktaların fonksiyon değerlerinden hangisi ile ters işarette olduğuna bakılarak kökü bulunduran aralık seçilmektedir. Böylece aralık her adımda ikiye bölünerek küçültülmektedir. Bu durumda köke istenildiği kadar yaklaşılmaktadır. Bu işlem belli bir sayıda tekrarlandığında kök arada sıkıştırılarak bulunmaktadır. Hesaplama, bir kapalı aralığın bir ucunda negatif ve diğer ucunda pozitif değerler alan bir fonksiyonun bu aradaki bir noktada arada bir değer olan 0 değerini de olacağı özelliğine dayanmaktadır.
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: