Tartışma ve Özellikleri

Tartışma ve Özellikleri

“Doğada hiçbir şey başkasıyla aynı değil. Evrendeki her varlık kendine özgü ve tek. Ne saçımızın bir teli diğeriyle ne bir parmağımızın izi bir diğeriyle aynı. İnsanlar da birbirinden farklı. Tek yumurta ikizleri bile. Peki düşünceler? Beyinleri farklı biçimde gelişirken bütün insanların aynı şeyleri düşünmesi mümkün mü? Her şey birbirinden farklıyken fikirler nasıl aynı olabilir ki? Bizi biz yapan benzerliklerimizden çok farklılıklarımız değil mi? (1) Fakat aynı topraklarda aynı havayı soluyorsak tüm farklılıklara rağmen hepimiz için en doğru olanı bulmamız gerek. Bu, toplum olmanın koşuludur. (2) Doğru olana ise işte bu farklı düşünceleri karşı karşıya getirerek ulaşırız. Yani tartışarak… “Gerçeğin ışığı, fikirlerin çarpışmasından doğar.” “Tartışma, doğru olana ulaşabilmek için birbirine karşıt düşünceleri çarpıştırmaktır.” Sözlü bir anlatım türü olan tartışmada önceden belirlenen konu, güncel ve tartışılabilir olmalıdır. Sözgelimi şehirlerde tarihî yapıların korunması veya onların yerine modern, kâr sağlayan binaların yapılması hakkındaki bir tartışmada lehte ve aleyhte iki düşünce söz konusudur. Tartışmacılar, önceden hazırladıkları konuşmalarını, fikirlerini savunmak ve karşıt fikirleri çürütmek amacıyla yaparlar. Tartışmacılar karşılıklı saygı, hoşgörü, nezaket çerçevesi içinde düşüncelerini sırayla dile getirmelidir. Saygı kurallarını yıkan bir tartışma fikirlerin değil, yumrukların çarpışması hâline dönüşür ki böyle bir tartışma asla amacına ulaşamaz. Tartışmada amaç gerçeği, doğruyu bulmak, çözüme ulaşmak olunca bir fikri körü körüne savunmak, peşin hükümlü olmak, içten pazarlıklı davranmak, söz saldırısında bulunmak işi zorlaştırır. Bununla birlikte tartışmacılar, konu dışına çıkmamalı, zamanı doğru kullanmaya ve sıraya uymaya özen göstermeli, bilineni farklı cümlelerle tekrar etmemelidir. Tartışmalar, kurallara uygun ve düzenli bir şekilde devam etmesi için bir başkan tarafından yönetilir. -Her şeyden önce tarafsız olan başkan, konuyu sınırlayan ve yöneten olmalıdır. Bununla birlikte, -Tartışmacıların zamanını, konuşma sırasını belirler ve takip eder. -Tartışmacıların konu dışına çıkmalarına ve gereksiz konuşmalarına izin vermez. -Suçlayıcı konuşmaları engeller. -Tartışmanın bir sonuca ulaşmasını ve bunun bir rapor haline getirilmesini sağlar. Bu düzen çerçevesinde yapılan her tartışma kişi ve toplum için faydalı ve gereklidir. Çünkü her tartışma yeni şeyler öğrenmenin, kendini geliştirmenin ve başkalarını tanımanın sağlam bir yoludur.
qr
İNDİR:
KANALI: Dil ve Anlatım

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.