Eşitsizlikler - 3

Eşitsizlikler - 3

Matematikte ve geometride dönemlerinin ilerisinde olduğu bilinen Mısırlıların bu gelişimi sağlamalarının sırlarından birinin Nil kıyılarında tarım yapma ihtiyaçları olduğu bilinmektedir. Nil Nehri kıyısındaki tarlaların sınırları her yıl Nil’in taşması ile bozulur ve Nil çekildiğinde bu arazilerin sınırlarını çizmek için çeşitli hesaplamalar yapmak gerekirdi. Bunun sonucunda Mısırlılar matematik ve geometride geliştiler. Nehrin kıyıları dümdüz değildir. Parabolik kıyılarda yer alan topraklardaki tarlaların sınırlarını belirlemeye çalışacağımız bir örnek düşünelim. Parabolik kıyının uzunluğunu değerini veren polinom x kare eksi dört olsun. Tarlaların her birinin nehir kıyısındaki kenarı x metre olup bu uzunluğun 2 metresi sulama kanalı için ayrılması, her tarlanın bir sulama kanalının olması gerekiyor. Nehir kenarında en az beş tarla olması için x’in hangi değerleri alacağını hesaplamak gerekir. Bu durumda x kare eksi dört, x eksi iki’ye bölünmelidir ve sonucun 5ten büyük olmasını bekleriz.Bu işlemlerin sonucunda polinomların bölümü biçiminde bir eşitsizlik elde etmiş oluruz. Bir eşitsizlikte çözüm kümesinin birden fazla elemanı olabilir. Bu nedenle birinci veya ikinci dereceden polinomların çarpımı veya bölümü biçiminde verilen eşitsizliklerin çözüm kümesini belirlemenin en kolay yolu işaret tablosu yapmaktır.
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: