Etnosentrizm, Kültürel Görelilik, İç ve Dış Grup Kavramları

Etnosentrizm, Kültürel Görelilik, İç ve Dış Grup Kavramları

Sağlık ve Tıp - Algı, Önyargı ve Yanlılık
qr
İNDİR:
KANALI: Khan Akademi
PAYLAŞ: