003_BILIMSEL_BILGI

003_BILIMSEL_BILGI

Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur. a. Öğrencilerin bilimin belirli bir yöntem takip etmediğini anlayabilmeleri için bilim tarihinden örnekler sunulur. b. Öğrencilerin bilimsel bilginin gelişim sürecini fark etmelerini sağlayan etkinlikler yapılır. c. Öğrencilerin delil ve çıkarım arasındaki ilişkiyi tartışmaları sağlanır. d. Fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde matematik ve modellemelerin kullanılmasının gerekliliğini fark eder.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: